Menneskerettigheder

• Vi støtter og respekterer beskyttelsen af menneskerettigheder.

• Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Graphic Wave har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks, som er baseret på de ti principper i FN’s Global Compact.

Læs mere om det grafiske CSR-kodeks

Download Grafisk CSR-kodeks

Download Grafisk CSR-kodeks