Etik – har ikke tidligere været på dagsordenen i grafiske virksomheder.

Vores 4 virksomheder ønsker, at der skal være et øget fokus på etik og på hvordan vi behandler hinanden i hverdagen.

Det er vores mål at have et sæt etiske retningslinjer for fremtidig grafisk produktion, til glæde for kunder, medarbejdere
og leverandører.

Graphic Wave har som mål at lave en samlet miljøpolitik, som sætter nye standarder ved grafisk produktion, og det samlede
miljøarbejde vil blive registreret og offentliggjort i et fælles grønt regnskab, som direkte viser hvilke miljøpåvirkninger vores
produktion har.

Det er samtidig et mål at vi skal være CO2 neutrale virksomheder og at vi generelt skal stille krav til hinanden og til vores leverandører som sikrer miljøet.