Corporate Social Responsibility (CSR):

– Grundlæggende handler CSR om virksomheders samfundsmæssige ansvar og anvendes både i en national og global sammenhæng under hensyntagen til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

En virksomhed tager samfundsansvar, når den fx:

• Stiller krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, og samarbejder med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold.
• Arbejder med miljø- og klimaledelse.
• Arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø.
• Udvikler nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.

Grakom og HK/Privat har sammen udarbejdet et CSR-kodeks, som er målrettet den grafiske branche. Kodekset skal være med til at udstikke rammerne for en standard og en praksis omkring social ansvarlighed for fremstilling af grafiske produkter og serviceydelser – både nationalt og internationalt.
Den grafiske branches CSR-kodeks tager udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper, men er gjort mere handlingsorienteret til den grafiske branche.