Arbejdstagerrettigheder

• Vi opretholder foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling.
• Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
• Vi støtter afskaffelse af børnearbejde.
• Vi tolererer ikke diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
• Vi mener, at et sikkert og sund arbejdsmiljø er en menneskerettighed.

Graphic Wave har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks, som er baseret på de ti principper i FN’s Global Compact.

Læs mere om det grafiske CSR-kodeks

Download Grafisk CSR-kodek

Download Grafisk CSR-kodeks